แจ้งชำระค่าบริการ

Payment Confirmation (แจ้งการโอนเงิน COLO)

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา ชนิดบัญชี

ธ. กสิกรไทย
602-2-03402-0
นาย ธวัชชัย วนิชประภา
สาขา สีลม ย่อย 22
ออมทรัพย์

ธ. กรุงเทพ
118-5-01739-7
นาย ธวัชชัย วนิชประภา
สาขา สีลม
ออมทรัพย์

ธ. ไทยพาณิยช์
401-348441-7
นาย ธวัชชัย วนิชประภา
สาขาย่อย เซ็นทรัล สีลม
ออมทรัพย์

ธ.ธนชาต
406-2-26278-1
นาย ธวัชชัย วนิชประภา
สาขา สีลม
ออมทรัพย์


 
แจ้งการโอนเงิน:
User:
วันที่โอน :
ธนาคาร :
Package: จำนวนเดือน :
จำนวนเงิน : หมายเลขโทรศัพท์ :

หมายเหตุ :